Undervisning

Kurser og foredrag
Jeg afholder kurser, foredrag og andre events, især i samarbejde med Søren Hauge. Temaerne er centreret omkring SidheVisdom, naturindsigt, stemme og krop, og jeg anvender her ofte sang eller/og bevægelse.
Se evt. mere her: http://sorenhauge.com/begivenheder/

 

SidheGuideSkolen
Sammen med Søren Hauge leder jeg SidheGuideSkolen, en vækstrejse, der hjælper dig med at stå i din verden, danse med livet, finde din livssang, følge helhedens flow og skabe livsfornyelse. Skolen begynder 17. marts. Se evt. mere her: http://sorenhauge.com/sidheguideskolen/

VIDEOLINK:

 

Grupperejser
Sammen med Søren Hauge og flere andre leder jeg spirituelle grupperejser. I 2018 er det en rejse for 25 mennesker til det nordvestlige Irland med særligt fokus på Sidhe-traditionen og de irske digtere og spirituelle pionerer W. B. Yeats og G. W. Russell (”AE”). På rejsen arrangerer jeg en særlig koncert.

Se evt. mere her: http://sorenhauge.com/wp-content/uploads/2017/10/IRLAND-2018-Tilmeldingsbrochure.pdf

Sonorans
Jeg er i færd med at udvikle et koncept for mit arbejde med stemme, bevægelse, bevidsthed og resonans, som jeg kalder Sonorans. Sonorans er kunsten at skabe større opvågning og vækst gennem arbejde med lyd- og kropsresonans, som vækker din naturlige visdom og empati.

 

 

“Når vi tænder lys, gør vi det naturligste i verden. Vi lader det levende liv blive set, og lukker døren op for det brændende håb og den kærlighed, som skaber varme og rum.” Søren Hauge